Добре дошли в ИЗМЕРВАНИЯ.ЕЮ

Измервания.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Калибриране на шумови дозиметри

Калибриране на дозиметри - калибрационен софтуер Type 7792 - Калибриране на дозиметри на шум (NDM) с калибрационен софтуер Type 7792 е автоматичен инструмент, предназначен за извършване на периодични тестове на дозиметри на шум. Системата включва база данни на текущите видове калибрирани дозиметри на шум, включително измерване на звуковото ниво и експозицията на шум. Осигурени са бюджетите за неопределеност за улесняване на акредитацията на лабораторията (ISO 17025).

 

  •  Персонален звуков дозиметър - ниво на звуково налягане: от 60 dB до 120 dB (отнесено спрямо 20 µPa). Номинални честоти: от 63 Hz до 8 kHz (акустично калибриране)  от 63 Hz до 2 kHz; за 4 kHz и 8 kHz. CMC: 0.4 dB, 0.8 dB, 1.3 dB. 

 

  • Персонален звуков дозиметър -  ниво на звуково налягане: от 60 dB до 140 dB.  Номинални честоти от 63 Hz до 8 kHz (електронно калибриране).  CMC: 0.4 dB 

 

 

Заявка за калибриране                 Приемо - предавателен протокол